Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013«Αν με το να έχεις γένια νομίζεις
ότι αυτό φέρνει σοφία, τότε και
ο τράγος θα ήταν Πλάτων»
Λουκιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: