Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

κομπογιανίτες

 .
"Κομπογιανίτες 'οικονομολόγοι' 
ειναι όσοι πουλάνε σε συσκευασία 
επιστημονικής ουδετερότητας 
στενά ταξικές επιλογές" 
Κώστας Τριχωνίδας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: