Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Η πολιτική καθορίζει ποιός κατέχει 
την εξουσία και όχι ποιός κατέχει 
την αλήθεια. Αυτό το καθορίζει 
η επιστήμη και η Λογική.
Χρεμύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: