Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

.
"Όποιον πλουτίζει κλέβοντας το 
συνάνθρωπό του και την κοινωνία, 
δεν τον ανακυρήσσεις ευεργέτη,
ούτε  τον βάζεις φυλακή, αλλά 
του  δημεύεις την περιουσία"
Κώστας Τριχωνίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: