Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

.
"Ο άνθρωπος, όπως όλοι οι σύγχρονοι 
οργανισμοί, εξελίχτηκε από άλλα 
προϋπάρχοντα  όντα και υπόκειται 
στις ίδιες βιολογικές αλλαγές, 
όπως όλα τα άλλα ζωικά είδη. Άλλωστε αυτό 
δείχνουν πολλά ανθρώπινα απολιθώματα. 
Αυτό είναι τόσο σίγουρο, όσο μπορεί να 
είναι ένα επιστημονικό συμπέρασμα"
 Σπυρίδων Β. Παυλίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: