Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010


" Δεν είναι απαραίτητο κάθε άλογο 
που στέκεται ακίνητο να κρύβει στο 
στομάχι του κάποιους Έλληνες"
Κώστας Τριχωνίδας
_____________

Δεν υπάρχουν σχόλια: