Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

"Το σύνολο των παραγωγικών 
δυνάμεων και των κοινωνικών 
μορφών επικοινωνίας, 
τις οποίες κάθε υποκείμενο και 
κάθε γενιά βρίσκει ως  κάτι 
δεδομένο, είναι η πραγματική 
αιτία γι’ αυτό, το οποίο οι 
φιλόσοφοι έχουν παρουσιάσει
ως 'ουσία' και 'φύση' 
του ανθρώπου"
Καρλ Μαρξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: