Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

"Μπορείς να κοροϊδέψεις όλους
τους ανθρώπους για κάποιο 
διάστημα και μερικούς για πάντα, 
αλλά όχι τους πάντες για πάντα"
Abraham Linkoln

Δεν υπάρχουν σχόλια: