Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

"Όταν η αυθαιρεσία
του Δικαστή ανεβαίνει,
τότε πέφτει η Ανθρωπότητα"
Ζαν Ζωρές

Δεν υπάρχουν σχόλια: