Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

"Ένας σχετικά μικρός αριθμός
ανθρώπων ελέγχει την...
ενέργεια..., ο ίδιος αριθμός
ανθρώπων ελέγχει...τους
σιδηρόδρομους, μέσω συμφωνιών
μεταξύ τους ελέγχουν τις τιμές και
η ίδια ομάδα ανθρώπων ελέγχει τις
μεγαλύτερες πιστώσεις στη χώρα.
Τα αφεντικά της κυβέρνησης
των Ηνωμένων Πολιτειών
είναι οι καπιταλιστές..."
Γούντρου Ουίλσον (1856-1924)
28ος Πρόεδρος των ΗΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: