Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

"Ο ηθικός άνθρωπος σίγουρα δεν
είναι ο άνθρωπος του 21ουαιώνα.
Πρέπει να επανεξετάσουμε την
ιεράρχιση των αξιών και να αρχίσουμε
να σκεφτόμαστε περισσότερο"
Χρήσος Ζερεφός

Δεν υπάρχουν σχόλια: