Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

«Βάρβαρος
είναι όποιος αρνείται
να αναγνωρίσει στους άλλος
την πλήρη ανθρωπιά τους»
Τσβετάν Τοντόρωφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: